top of page

COOKIE POLITIK

PERSON DATA POLITIK

 

 

 

COOKIE POLITIK

 

På hjemmesiderne www.freequent.eu, www.freequent.no, freequent.se, www.brandsofscandinavia.com, www.cph-muse.com (herefter “Vores sider”) anvender vi cookies i overensstemmelse med nærværende cookiepolitik.

 

1. Ejeroplysninger

Brands of Scandinavia a/s

Birkemosevej 11 B

DK-6000 Kolding

VAT 31937817

+45 7070119

mail@brandsofscandinavia.com

 

2. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere en given service på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el. lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

 

3. Cookies på vores sider

På vores sider bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og til at forenkle og forbedre dit besøg. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på vores sider:

1. part cookies:

 

Session Cookie

Adskiller brugerne fra hinanden

Udløber når du forlader siden

 

3. parts cookies på vores sider

Navn: Google analytsics

Type: Statistik

Formål: Statistik

Varighed: 2 år

 

Persistent cookie

Indsamle statistik om, hvornår brugeren har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om, hvilke sider brugerne typisk kommer fra og går videre til.

2 år

 

4. Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies.

Hvis du anvender en PC kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

 Internet Explorer

 Mozilla Firefox

 Google Chrome

 Opera

 Safari

 Flash cookies

 

5. Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

 

 

6. Behandling af persondata

For yderligere information om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du læse vores persondatapolitik, som du finder lænegfre nede. 

 

7. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til nærværende cookiepolitik, kan du kontakte os på mail@brandsofscandinavia.com

 

 

18.04.18

 

 

 

PERSONDATA POLITIK  (TIL TOP)

 

Hos Brands of Scandinavia (”BoS”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for BoS’ måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside. 

 

1.Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Brands of Scandinavia a/s

Birkemosevej 11 B

DK-6000 Kolding

VAT 31937817

+45 7070119

mail@brandsofscandinavia.com

 

2. Indsamling af personoplysninger 

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om din navigation på hjemmesiden.

 

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling. 

 

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

Når du tilmelder dig BoS’ nyhedsbrev 

Når du opretter en kundekonto på vores B2B

Når du deltager i en af BoS’ konkurrencer 

 

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Dermed kan dine oplysninger fx genbruges, når du handler hos os, og du undgår samtidig at modtage samme markedsføringsmateriale fra BoS flere gange. 

 

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål nu eller i fremtiden:

Tilmelding til nyhedsbrev

Administration af brugerkonto / profil

Deltagelse i konkurrencer eller andre events 

Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og tildeling af værdikoder

Indsamling og evaluering af forbrugeranmeldelser

Statistik

Øvrige markedsføringstiltag

 

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

[virksomhedens navn] fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender Vores sider, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.

 

4. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

 

5. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til BoS’ samarbejdspartnere, som leverer ydelser på BoS’ vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på BoS’ vegne og i overensstemmelse med BoS’ instruks. 

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

6. BoS overfører ikke data til tredjelande

 

7. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 4. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 

8. Cookies 

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her over.

 

9. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. 

 

10. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, herunder mod profilering/automatiske afgørelser. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

 

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på mail@brandsofscandinavia.com eller telefon 70 70 11 19. 

 

12. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker. 

 

13. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os pmail@brandsofscandinavia.com eller telefon 70 70 11 19. Du kan også skrive til os på følgende adresse: 

Brands of Scandinavia a/s

Birkemosevej 11 B

DK-6000 Kolding

 

14. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 14 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

 

 

18.04.18

 

 

 

Persondata
bottom of page